Egenandeler for medlemmer i OTO


Egenandelene ble vedtatt av årsmøtet 29.01.20