Egenandeler for medlemmer i OTO


Egenandelene ble vedtatt av årsmøtet 01.02.23