Skogskart i Tønsberg kommune

Vi ønsker at så mange som mulig tar en tur i skogen og bruker kartene våre. Det koster imidlertid en del å produsere og vedlikeholde kart, så dersom du ønsker å støtte OTO med en skjerv for kartene kan du vippse ønsket sum til #115784

Kartene er i format A4 dersom ikke annet er indikert under.


Byskogen - Wang:

Gjeldende OCAD-fil: Byskogen 2016 - Revidering.ocd (kontakt trond på tde(at)hoegh.com for tilgang på OCAD-fil.Byskogen nord (A3):

Gjeldende OCAD-fil: Byskogen 2016 - Revidering.ocd (kontakt trond på tde(at)hoegh.com for tilgang på OCAD-fil.Byskogen sør - Greveskogen (A3):

Gjeldende OCAD-fil: Byskogen 2016 - Revidering.ocd (kontakt Trond på tde(at)hoegh.com for tilgang på OCAD-fil


Essoskogen (A3):

Gjeødende OCAD-fil: Essoskogen 10000 2018_isom2017_TIC_ocd (kontakt Trond på tde(at)hoegh.com for tilgang på OCAD-fil.


Lasken:

Gjeldende OCAD-fil: Lasken 2018_ocad11_ocd (kontakt Trond på tde(at)hoegh.com for tilgang på OCAD-fil).


Presterød:

Gjeldende OCAD-fil: Presterød 2007_endringer vinteren 17-18.ocd (kontakt Trond på tde(at)hoegh.com for tilgang til OCAD-fil).


Volden:

Dette er et eldre kart og det kan forekomme diverse feil på stier og vegetasjon, samt nybygg.

Gjeldende OCAD-fil: Volden.ocd (kontakt Trond på tde(at)hoegh.com for tilgang til OCAD-fil).