Turorientering 2021


I årets sesong blir det tur-O i disse områdene:

  • Jerpetjønn - med 25 poster, helt nytt kart nord for Langevann, Ramnes
  • Adalstjern - med 20 poster, nytegnet og oppdatert kart i området rundt Adalstjern ved Bakkenteigen
  • Oserød - med 25 poster, syd på Nøtterøy ved Torød
  • Byskogen Nord / Rakkås - med 25 poster, nord for Tønsberg/Eik, mellom Kongseik ungdomskole og Jareteigen
  • Byskogen Syd / Greveskogen - med 25 poster, i Messeområde / Frodeåsen ved Tønsberg

All informasjon om årets turorientering kan du lese her https://turorientering.no/oltonsbergogomegn/. Her kan du også kjøpe årets tur-o-pakke. 

GOD TUR!


Salg av tur-o-poser