Merkedammen

Vi ønsker at så mange som mulig tar en tur i skogen og bruker kartene våre. Det koster imidlertid en del å produsere og vedlikeholde kart, så dersom du ønsker å støtte OTO med en skjerv for kartene kan du vippse ønsket sum til #115784

Kartet over Merkedammen er gammel (fra 1984), så man må regne med endringer i hogstfelt, vegetasjonsfelt, stier mm. Den andre fila er et tilsvarende kart laget fra Mapant i 2021. 

Deler av Merkedammenkartet kommer ut på nytt i løpet av 2021.

Merkedammenkartet er i A3-format