Treningsløyper

To treningsløyper er hengt ut på Tjøme; en A-løype på 4,9km og en C-løype på 2,2km. Parkering ved Tjøme ungdomsskole. Det er ca. 500m nordover til startposten (markert med liten postskjerm). Postene er markert med små postskjermer, bortsett fra mål der det ikke er noen markering i terrenget. Les postbeskrivelsen nøye og husk å løfte blikket!
C-løypa er litt vanskeligere enn nybegynner-nivå, dvs. postene ligger litt utenfor stiene. Det er fine muligheter her for å øve på kompasskurs. Husk å holde kartet mot nord, og husk tommelgrepet.
Postene henger ute til og med uke 17.