Treningsløyper

Akkurat nå ligger det løyper ute i Essoskogen, Byskogen og i Teieskogen


Treningsløyper Essoskogen

Løypene i Essoskogen er merket med røde og hvite bånd. Langløypen, slik de ble laget til treningsløp på 80- og 90-tallet, kan fint kuttes til ønsket lengde flere steder. Kartet er, spesielt på de nordre og vestre kolle ryggene, noe unøyaktig. Det er for tiden, før løvet kommer, ganske god sikt og løpbarhet i en del av grøntområdene 


Treningsløyper Byskogen

Treningsløyper Byskogen er merket med mellomstore poster. Det er en A-løype på 10km med linje-o, korridor og poster, og en C-løype på 2,7km med linje-o og poster. Postbeskrivelsen til A-løypa er en egen pdf, for det ble dårlig plass på kartet. Print ut selv, eller om du ikke har tilgang til printer kan du ta kontakt med Trond. God tur!


Treningsløyper Teieskogen

Løypene i Teieskogen er merka med røde og hvite bånd med refleks.