Treningsløyper

Akkurat nå ligger det løyper ute i Essoskogen.


Treningsløyper Essoskogen

Løypene i Essoskogen er merket med røde og hvite bånd. Langløypen, slik de ble laget til treningsløp på 80- og 90-tallet, kan fint kuttes til ønsket lengde flere steder. Kartet er, spesielt på de nordre og vestre kolle ryggene, noe unøyaktig. Det er for tiden, før løvet kommer, ganske god sikt og løpbarhet i en del av grøntområdene