Treningsløyper på Tjøme.

  • A-lang (3,5km) og A-kort (2,5km) med valgene vanlig kart eller kurvekart (kun stiene er fjernet). C-løype (2,2km) på vanlig kart.
  • Postskjermer med refleks på alle poster. Det henger ingen post ved start/mål.
  • Løypene henger ute til over påske.
  • Parkering ved Tjøme ungdomsskole. Derfra er det ca. 2km til start, se Parkering-Start-kartet.
  • Fokus A-løypene: Kompasskurs og løfte blikket. Viktig å komme inn på kartet og få god flyt i orienteringen.
  • Fokus C-løype: Kartet nøyaktig mot nord (spesielt når dere skal endre løpsretning), tommelgrepet og løfte blikket. Noen av postene er litt vanskeligere, så bruk kompasskurs. Merk at post 2 i C-løypa har fått feil symbol på postbeskrivelsen (høydepunkt i stedet for stein).

Parkering:

C-løype:

A-kort, vanlig kart: 

A-kort, kurve (stier tatt bort fra kartet): 

A-lang, vanlig kart: 

A-lang, kurve (stier tatt bort fra kartet):