Vi følger kommunens anbefalinger, og det er ingen organisert trening før påske. Det ligger treningsløyper i Byskogen og i Teieskogen. Kart ligger som pdf og kan printes ut. Dersom du ikke har tilgang til printer kan du ta kontakt med Trond. 

Trening


Treningsløp

OTO har trening hver torsdag med starttid mellom 17.30 og 18.30. Rekrutter og ungdom møtes presis kl 17.30 for en gjennomgang av dagens fokus.

Vi vil være nøye med å følge Idrettsforbundets retningslinjer og ber derfor alle i klubben om å passe på at de selv og familiens barn/ungdom holder minst 1 meters avstand til andre enn de som hører til familien.

Vårens treninger kan sees her:


Under finner du instruks for treningsløpene (til de som skal arrangere). Les denne nøye! 

Både OTO og andre klubber i kretsen henger ut merkede løyper man kan ta på egen hånd. For oppdatering sjekk vår facebookgruppe, eller siden til kretsen. Turorientering og Stolpejakt er igang,  -og det ligger løyper på appen Usynlig-o. Sjekk ut, det er gøy!