Styret/verv i OTO pr 2023


Leder Terje Rasmussen: 906 56 492 / te.rasm(at)online.no

Nestleder og oppmann Roar Mathisen: rmathi(at)online.no

Økonomileder og styremedlem Gløer Gløersen: 915 51 532 / gloe-g(at)online.no

Sportslig leder og styremedlem Jannicke Ødegård: 416 87 078 / jannick81(at)hotmail.com

Teknisk leder og styremedlem Børre Grovan: 906 68 920 / borre.grovan(at)gmail.com

Rekrutteringsleder og styremedlem Stig Hjelseth: 918 27 000 / stig.hjelseth(at)gmail.com

Ungdomsrepresentant og styremedlem Lars Loftesnes Kaupang: larslk05(at)gmail.com

1. varamedlem Johnny Mathisen: 411 26 466 / johmat71(at)gmail.com

2. varamedlem Lene Loftesnes: 404 04 282 / leneloft(at)online.no

---------------------------

Kasserer Karin Eriksen: kasserer(at)ol-tonsberg.no

OTO organisasjonskart 2023
OTO organisasjonskart 2023