Styret/verv i OTO pr 2020


 • Leder Stig Hjelseth                                                                                          
 • mob 918 27 000, e-post: stig.hjelseth(at)gmail.com
 • Nestleder og oppmann Børre Grovan                                                                 
 • e-post: borre.grovan(at)gmail.com
 • Økonomileder og styremedlem Gløer Gløersen                                     
 • mob 915 51 532, e-post: gloe-g(at)online.no
 • Sportslig leder og styremedlem Anne Gyri Gløersen                               
 • mob 971 14 092, e-post: annegyri(at)online.no
 • Teknisk leder og styremedlem Trond Evensen                                           
 • mob: 400 39 626, e-post: trond.evensen(at)hoegh.com
 • Leder av rekrutteringskomiteen og styremedlem Lene Loftesnes          
 • mob 404 042 82, e-post: leneloft(at)online.no
 • Ungdomsrepresentant og styremedlem Lerke Hjelseth
 • e-post: lerke.hjelseth(at)gmail.com

 • Varamedlem Anny Horge Rogne
 • e-post: annyrogne(at)hotmail.com
 • Kasserer Karin Eriksen                                                                                        
 • e-post: kasserer(at)ol-tonsberg.no