Kart

OTOs kart som er eldre enn fem år kan printes ut fra kartarkivet.

Oversikt over alle OTOs kart. I tillegg har klubben kart over Skrim.

Kartutsnitt kan bestilles hos teknisk leder