Medlemskontingent 2020


Medlemskontingent for 2020 er uendret fra 2019 da ble fastsatt av årsmøtet 31. januar 2019. Vil du melde deg inn i klubben, trykk her.