Stolpejakten 2023 er igang! 

Du kan følge OTOs stolpejakt på  facebooksiden


Stolpejakten er et lavterskel folkehelsetilbud hvor målet er at så mange som mulig av kommunens innbyggere og gjester skal komme seg ut på tur i nærmiljøet.

Stolpejakten går ut på å finne stolper plassert i gater og terrenget. Mange av stolpene skal være så tilgjengelige at man kommer til dem med både rullestol og barnevogn. Når man deltar i Stolpejakten kan man registrere seg på Stolpejakten.no og man kan laste ned en app. Med denne appen kan man registrere at man har funnet en stolpe ved å skanne en QR-kode som står på stolpen. Man kan også notere seg en bokstavkode som også står på stolpen, og så enten registrere koden på Stolpejakten.no når man kommer hjem, eller sende inn et skjema når sesongen er over.

Bruker du appen kan du på flere stolper få opp informasjon om kulturhistoriske begivenheter i nærheten av stolpen, eller du kan få opp gode tilbud fra noen av Stolpejaktens sponsorer.

Selve arbeidet med stolpene og jakten på inntekter gjøres på dugnad, men det koster å betale lisens, trykke kart og skaffe materialer. Dersom du syns Stolpejakt er gøy og har lyst til å bidra til at vi kan fortsette å arrangere Stolpejakten, så blir vi glade for et bidrag via Vipps #664823.

Følg også vår facebookside for oppdatering om jakta.